ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

21

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  พร้อมคณะตรวจราชการของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลแขวงสุพรรณบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี  นางสาวเนาวรัตน์ อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี  นางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่ศาลในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)