ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 62
อ.283/60
ฟังคำพิพากษา(ค)
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
ผบ.113/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.114/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.115/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.88/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.114/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1289/59
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.96/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
กส.1/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
กส.2/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ฉ.1/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.28/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.104/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.1256/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้/
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.468/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.737/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.110/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.111/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.112/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.19/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.88/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.99/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.157/60
นัดสอบ / ตรวจ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.222/60
ฟังคำพิพากษา(ค)สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.292/60
นัดคุ้มครองฯ/สอบ/ตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.296/60
นัดสอบ / ตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3399/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.364/60
นัดคุ้มครองฯ/สอบ / ตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.3845/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.407/60
นัดคุ้มครองฯ/สอบ / ตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.423/60
นัดสอบ / ตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.430/60
นัดสอบ / ตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.536/60
นัดสอบ / ตรวจ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.71/60
นัดสอบ / ตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.787/60
พบทนาย/คุ้มครอง/สอบฯ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.789/60
พบทนาย/คุ้มครอง/สอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.793/60
พบทนาย/คุ้มครอง/สอบฯ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.795/60
พบทนาย/คุ้มครอง/สอบฯ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.799/60
พบทนาย/คุ้มครอง/สอบ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.804/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.806/60
พบทนาย/คุ้มครอง/สอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.875/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
ปพ.1/60
ไต่สวนจำเลยที่ 2
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1198/59
ไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1364/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1066/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.1126/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.1140/59
ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.115/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.117/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1185/59
นัดพร้อม/ชี้/กำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.120/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.1207/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้/กำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1238/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.124/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.591/59
ไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม/ชี้
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.674/59
นัดพร้อม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.9/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.90/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.3646/56
นัดสอบ / ตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1147/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.1255/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ