ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

18

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายสาโรจน์ เอี่ยมองค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กรเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมากกว่า ๙,๐๐๐ คน โดยเริ่มจุดสตาร์ทที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อยืดพระราชทาน “Bike อุ่นไอรัก” เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
อ่านข่าว