ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

วันจันทร์ ที่ ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา  นายสาโรจน์ เอี่ยมองค์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  นายประเสริฐ  เจตน์จำนงจิต  บิดาของ    นางสาวบุศรา  เจตน์จำนงจิต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  แขวงบ้านบาตร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  เป็นประธานในพิธี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 34
ผบ.1147/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10
ผบ.36/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.1066/60
สืบพยานโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.172/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
พ.455/60
ไกล่เกลี่ยตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
พ.611/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.944/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1166/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1167/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1265/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1267/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1268/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1269/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.174/61
ฟังคำพิพากษา(ค)
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.3057/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.352/61
ไต่สวนคำร้อง(1002)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.357/61
ฟังคำพิพากษา(ค)สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.3679/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.3725/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.4/61
สืบพยานโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.4411/60
ฟังคำพิพากษา(ค)
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.4416/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.4672/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.502/61
พบทนายนัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.514/61
พบทนายนัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 13.30 น.
อ.556/61
พบทนายนัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 13.30 น.
อ.627/61
พบทนายนัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.649/61
พบทนายนัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.672/61
พบทนายนัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.683/61
พบทนายนัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.700/61
พบทนายนัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.722/61
พบทนายนัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 13.30 น.
อ.757/61
พบทนายนัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 13.30 น.
อ.925/61
พบทนายนัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.