ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

10

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายสาโรจน์ เอี่ยมองค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงานวันตำรวจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
พ.18/61
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.2386/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.2504/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.2833/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.3468/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.3469/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.3470/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.3471/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.3472/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 09:00