ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 29
ปภ.7/61
สืบพยานโจทก์ผ่านจอภาพ
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 13.30 น.
ผบ.105/61
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.195/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.251/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.354/52
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.973/60
สืบโจทก์จำเลยจำเลยร่วม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.339/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.56/61
สืบพยานโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
พ.855/59
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
พ.929/58
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1068/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ.1195/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1280/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1672/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1826/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.1948/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1949/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1950/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1951/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1952/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1953/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1959/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1960/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1961/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1962/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1963/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1965/61
รอสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3725/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.924/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.