ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

35

             เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ “หลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ AEC” โดยมีนายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯและเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาโต้ตอบ” นางสาวงามจิต อ้นยาง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนางสาวพัฒนี พ่วงสมุทร์ ผู้อำนวยการฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาโต้ตอบ” และ “ความรู้และการเตรียมความพร้อมสู่ AEC” และ นางสาวศรีพร มีล่อง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการประสานงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ”                                ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้ตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยการสื่อสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานศาลยุติธรรม ทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเข้าสู่ AEC ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 36
ผบ.1169/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.420/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.428/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.429/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.430/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.431/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.432/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.433/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.648/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.411/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.415/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.416/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.431/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.432/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.2024/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2026/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2194/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2195/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2196/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2197/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2198/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2199/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2201/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2202/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2203/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2204/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2205/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2208/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2209/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2210/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2212/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
คม.1/60
นัดสืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.407/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.479/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.1282/58
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.252/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ