ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 44
อ.2625/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3182/60
พบทนาย/นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.3186/60
พบทนาย/นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
พ.1237/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.793/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.896/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.934/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.936/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.964/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.965/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.813/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.814/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.819/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.820/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.821/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1091/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1697/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.1858/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.1925/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2894/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.2896/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.2969/60
พบทนาย/นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.3073/60
พบทนาย/นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.3130/60
พบทนาย/นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.3208/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3209/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3210/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3211/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3214/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3215/60
รอสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3301/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.712/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.932/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.1199/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.123/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.631/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.642/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.863/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1010/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1104/59
นัดไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.926/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.928/59
นัดไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.964/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.968/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 14

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)