ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ตามประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การประกวดราคาจ้างติดตั้งตาข่ายและอุปกรณ์กันนกอาคารชุดพกอาศัยข้าราชการตุลาการ ๓๖ หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๒๔ หน่วย (ครั้งที่ ๒) 


เอกสารแนบ