ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันรพี ๖๐

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันรพี ๖๐
             เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำบุญถวายภัตราหารปิ่นโตคาว-หวาน และวางมาลาถวายราชสักการะแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดากฎหมายไทย เนื่องใน “วันรพี” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อศาลยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี