ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
              เมื่อวันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”  จ่าสิบตำรวจวิชช์วสิน อภิวัฒิธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย และได้รับเกียรติจาก นายรณชัย ชูสุวรรณประทีป ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี และ นางสาวสุชิน คชาวงษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้                  โครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่างๆและกฎระเบียบในการติดต่อราชการศาล และสามารถนำความรู้ทางกฎหมายและการปฏิบัติตนเมื่อมาศาลไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  ณ หอประชุมโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี