ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ)

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ)
              เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคาร ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)         ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี               จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการระหว่างหน่วยงาน