ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลในจังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะในโอกาสตรวจราชการศาลในจังหวัดสุพรรณบุรี

ศาลในจังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะในโอกาสตรวจราชการศาลในจังหวัดสุพรรณบุรี
            เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะตรวจราชการ เดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลแขวงสุพรรณบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะ นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวเนาวรัตน์ อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี นางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่ศาลในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ