ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้การพิจารณาคดีความศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ศาลในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้การพิจารณาคดีความศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
            เมื่อวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ นางนันทวรรณ อารีราชอาจารย์โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๙๒ คน ในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้การพิจารณาคดีความของศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี