ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
              วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองจำนวน ๙๙๙ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารศาลจังหวัดสุพรรณบุรี