ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน
             เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ จ่าสิบตำรวจวิชช์วสิน  อภิวัฒิธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน โดยมีประชาชนทั่วไป ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความสนใจรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย และรับเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นจำนวนมาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี