ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
              เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฯและเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ด้านกฎหมายในโครงการ “ดำเนินงานประชาสัมพันธ์การปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” โดยมี จ่าสิบตำรวจวิชช์วสิน อภิวัฒิธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรและกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนางสาวงามจิต อ้นยาง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี